Imenik podjetij
Najdi podjetje:

Imenik slovenskih podjetij in samostojnih podjetnikov

Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (6349) Dajanje v najem in zakup Dajanje v najem in zakup (548) Dejavnost članskih organizacij Dejavnost članskih organizacij (16938)
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (4) Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem (-) Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti (2885)
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti (246) Dejavnost oskrbe stavb in okolice Dejavnost oskrbe stavb in okolice (2786) Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti (778)
Dejavnost strežbe jedi in pijač Dejavnost strežbe jedi in pijač (7981) Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje (7707) Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov (667)
Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi (785) Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti (44) Druge informacijske dejavnosti Druge informacijske dejavnosti (757)
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti (859) Druge storitvene dejavnosti Druge storitvene dejavnosti (5105) Druge strokovne in tehnične dejavnosti Druge strokovne in tehnične dejavnosti (2992)
Gostinske nastanitvene dejavnosti Gostinske nastanitvene dejavnosti (2130) Gozdarstvo Gozdarstvo (697) Gradnja inženirskih objektov Gradnja inženirskih objektov (642)
Gradnja stavb Gradnja stavb (4514) Izobraževanje Izobraževanje (4460) Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve (2490)
Kopenski promet; cevovodni transport Kopenski promet; cevovodni transport (7286) Kulturne in razvedrilne dejavnosti Kulturne in razvedrilne dejavnosti (4317) Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (1426)
Oglaševanje in raziskovanje trga Oglaševanje in raziskovanje trga (1846) Oskrba z električno energijo, plinom in paro Oskrba z električno energijo, plinom in paro (1152) Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (1361)
Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve (1796) Popravila in montaža strojev in naprav Popravila in montaža strojev in naprav (1841) Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo (1131)
Poslovanje z nepremičninami Poslovanje z nepremičninami (2844) Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili (15247) Poštna in kurirska dejavnost Poštna in kurirska dejavnost (555)
Pravne in računovodske dejavnosti Pravne in računovodske dejavnosti (6206) Pridobivanje premoga Pridobivanje premoga (5) Pridobivanje rud Pridobivanje rud (1)
Pridobivanje rudnin in kamnin Pridobivanje rudnin in kamnin (113) Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina (2) Prirejanje iger na srečo Prirejanje iger na srečo (67)
Proizvodnja drugih strojev in naprav Proizvodnja drugih strojev in naprav (799) Proizvodnja drugih vozil in plovil Proizvodnja drugih vozil in plovil (102) Proizvodnja električnih naprav Proizvodnja električnih naprav (426)
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (27) Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas (1071) Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov (193)
Proizvodnja koksa in naftnih derivatov Proizvodnja koksa in naftnih derivatov (6) Proizvodnja kovin Proizvodnja kovin (146) Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (4222)
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (174) Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (647) Proizvodnja oblačil Proizvodnja oblačil (848)
Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (188) Proizvodnja pijač Proizvodnja pijač (163) Proizvodnja pohištva Proizvodnja pohištva (1127)
Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (330) Proizvodnja tekstilij Proizvodnja tekstilij (389) Proizvodnja tobačnih izdelkov Proizvodnja tobačnih izdelkov (-)
Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (163) Proizvodnja živil Proizvodnja živil (1693) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (4015)
Radijska in televizijska dejavnost Radijska in televizijska dejavnost (313) Ravnanje z odplakami Ravnanje z odplakami (31) Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo (1)
Ribištvo in gojenje vodnih organizmov Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (227) Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki (31) Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti (1054)
Socialno varstvo brez nastanitve Socialno varstvo brez nastanitve (703) Socialno varstvo z nastanitvijo Socialno varstvo z nastanitvijo (146) Specializirana gradbena dela Specializirana gradbena dela (16693)
Storitve za rudarstvo Storitve za rudarstvo (8) Športne in druge dejavnosti za prosti čas Športne in druge dejavnosti za prosti čas (8511) Telekomunikacijske dejavnosti Telekomunikacijske dejavnosti (359)
Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (1244) Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (7456) Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil (4424)
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti Varovanje in poizvedovalne dejavnosti (214) Veterinarstvo Veterinarstvo (127) Vodni promet Vodni promet (89)
Založništvo Založništvo (677) Zaposlovalne dejavnosti Zaposlovalne dejavnosti (154) Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin (343)
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (75) Zdravstvo Zdravstvo (3731) Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost (1297)
Zračni promet Zračni promet (67)